sobota, października 19, 2019


AKTUALNOŚCI

Charakterystyka trwałych rezultatów wypracowanych podczas realizacji projektu

Rezultaty trwałe do pobrania

1.    Wypracowany został model doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Model doradztwa metodycznego stworzony podczas realizacji projektu już jest wdrażany w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W dniu 11 czerwca 2012 odbyła się prezentacja tego modelu dla doradców metodycznych wszystkich przedmiotów. Od września 2012 roku planowane są warsztaty z obsługi elektronicznego systemu społecznościowego, który jest jednym z ważniejszych elementów wypracowanego modelu dla doradców metodycznych oraz nauczycieli. Zaprezenowane rozwiązania zawierają również rozwiązania zaczerpnięte podczas wizyt studyjnych do Czech, Niemiec i Austrii. Wypracowany model przede wszystkim usprawnia komunikację doradców metodycznych z nauczycielami i umożliwia dzielenie się przykładami dobrych praktyk, czy wypracowanymi przez nauczycieli materiałami dydaktycznymi.

Więcej…

Konferencja pod nazwą „Współpraca szkół zawodowych z Kuratorium Oświaty w Opolu w ramach realizowanych zadań i projektów” – podsumowująca projekt programu Comenius-Regio:„Kształcenie zawodowe - duże wyzwanie nowoczesnej edukacji”

W dniu 13 czerwca 2012 r. w sali Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu odbyła się konferencja „Współpraca szkół zawodowych z Kuratorium Oświaty w Opolu w ramach realizowanych zadań i projektów”.  Priorytetową częścią spotkania było podsumowanie projektu Atrakcyjna szkoła zawodowa w świetle programu Comenius Regio „Kształcenie zawodowe - duże wyzwanie nowoczesnej edukacji”. Aurelia Stępień - dyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Opolu przypomniała cele Comeniusa Regio i nakreśliła przebieg jego realizacji, nad którym pracowano od 2010 roku. Jest to  program Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego: Partnerskie Projekty Comenius Regio „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE  ŻYCIE”

Projekt nosił nazwę: KSZTAŁCENIE   ZAWODOWE – DUŻE WYZWANIE NOWOCZESNEJ   EDUKACJI i trwał od sierpnia 2010 do lipca 2012. Główne założenia projektu przewidywały wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie oraz danie możliwości wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej.

Więcej…

COMENIUS REGIO NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Projekt Comenius regio zbliża się powoli do końca. Po dwóch latach intensywnej pracy przyszedł czas na podsumowania. Jednym z założeń projektu, który rozpoczął się w listopadzie 2010 r. była wizyta monitorująca. Doszła ona do skutku w dniach 4 - 6 czerwca 2012 r. i prowadziła do Austrii, w region Styrii. Stanowiła ona jednocześnie inaugurację projektu powstałego w Regionalnym Centrum  Rozwoju Edukacji w Opolu (ośrodku utworzonym w drodze połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego) i miała na celu stworzenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego możliwości odbywania zagranicznych praktyk w nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie firmach zagranicznych. Zgodnie z założeniami projektu okres praktyk wynosić ma cztery tygodnie. W okresie tym uczniowie branż mechanicznej, mechatronicznej, hotelarskiej, rolniczej  zapoznawać  się mają z modelem funkcjonowania gospodarek wysokorozwiniętych, kształcić umiejętność kooperacji w zespołach pracowników, a także zdobyć nowe umiejętności fachowe oraz rozwijać się językowo. Podczas wizyty monitorującej, przedstawiciele RCRE, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz dyrektorzy ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich wizytowali austriackie firmy zainteresowane przyjęciem uczniów na praktyki.

Więcej…

Wizyta studyjna w Czechach 12-15 marca 2012

W dniach 12-15.03.2012 pracownicy Kuratorium Oświaty  w Opolu, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich zaangażowani w realizację projektu Kształcenie zawodowe- duże wyzwanie nowoczesnej edukacji w ramach programu Comenius-Regio już po raz trzeci mogli uczestniczyć w mobilności do Republiki Czeskiej. Celem wizyty była obserwacja zajęć praktycznych i organizacji systemu  kształcenia w szkołach zawodowych.

Poniedziałek 12.03.2012

W pierwszym dniu przyjazdu do Pragi po zakwaterowaniu czekała na nas przewodniczka, która oprowadzając nas po stolicy Czech w niezwykle barwny sposób opowiadała o najciekawszych miejscach miasta i związanych z nimi faktami historycznymi. Zwiedziliśmy Most Karola, Hradczany ze Złotą Uliczką, Katedrę Vita oraz Rynek z zabytkowym zegarem Orloj. Na koniec kulturalnej wędrówki, nadszedł czas na spotkanie z naszymi czeskimi partnerami, z którymi omówiliśmy harmonogram wizyty partnerskiej.

Więcej…

Sprawozdanie z pobytu delegacji z kraju partnerskiego w dniach 12-14 grudnia 2011

W dniach 12-14 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów Projektu Comenius Regio. Celem spotkania było przedstawienie zakresu realizacji praktyk zawodowych w polskim systemie oświaty.

Poniedziałek 12.12.2011.

Koordynator programu Pani Aurelia Stępień Dyrektor WWSE Kuratorium Oświaty w Opolu – powitała uroczyście czeską delegację w hotelowym lobby i wspólnie z grupą gości udała się do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, mieszczącego się przy ul. Głogowskiej.
Rozpoczynając konferencję w WODIiP Pani koordynator przedstawiła program pobytu czeskich partnerów. Omówiła w szczególności zakres wizyt studyjnych zaplanowanych w szkołach zawodowych i placówkach kształcenia praktycznego na Opolszczyźnie. Cel ich przeprowadzenia koncentrował się na pokazaniu partnerom czeskim:
- organizacji praktyk zawodowych,
- wykorzystania technologii informatycznych w szkolnictwie zawodowym,
- bazy programów informatycznych dla szkół kształcących w zawodach związanych z branżą hotelarsko-gastronomiczną i mechaniczno- mechatroniczną,
- roli nauczyciela doradcy metodycznego.

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1
Polish Czech English German

Dofinansowanie


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość